Trang ChủChuyển Giao Công Nghệ

Hợp Tác Chuyển GiaoCông Nghệ Mới

Chúng tôi đã làm việc với nhiều đối tác lớn trên cả nước, đã chuyển giao thành công các quy trình kỹ thuật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Một Số Dự Án Đã Chuyển Giao Thành Công

https://tpeco.vn/wp-content/uploads/2022/11/z3866805347294_dbfa00c8bb93b89b7624642ed68c31ea.jpg
Chuyển giao cho Sở khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Nam về quy trình nhân giống cây chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô thuộc Dự án nông thôn miền núi.
https://tpeco.vn/wp-content/uploads/2022/11/cay-tieu.jpg
Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho Trung tâm giống cấy trồng tỉnh Gia Lai về nuôi cấy mô cây hồ tiêu.
https://tpeco.vn/wp-content/uploads/2022/11/nghien-cuu.jpg
Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho Trung tâm giống cây trồng tỉnh Bình Thuận về nuôi cấy mô cây hồ tiêu.